Bảo hành 1 đổi 1
trong 24 tháng

Cập nhật giá liên tục
tốt nhất thị trường

Đổi trả nhanh chóng tại
KHAN Mobile

Giao hàng miễn phí
trên toàn quốc

-2%
256GB
512GB
1TB
28.500.000
-9%
128GB
256GB
512GB
1TB
24.000.000
-6%
128GB
256GB
512GB
21.000.000 19.900.000
-6%
128GB
256GB
512GB
18.700.000 17.700.000
-6%
128GB
256GB
512GB
1TB
25.800.000 24.800.000
-7%
128GB
256GB
512GB
1TB
23.500.000 22.000.000
-3%
128GB
256GB
512GB
18.200.000
-6%
128GB
256GB
512GB
16.500.000 15.500.000

khanmobile 99%

128GB
256GB
512GB
1TB
21.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
16.900.000
128GB
256GB
512GB
13.500.000
64GB
256GB
512GB
10.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
19.000.000
128GB
256GB
512GB
1TB
14.500.000
128GB
256GB
512GB
12.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
11.500.000