Bảo hành 1 đổi 1
trong 24 tháng

Cập nhật giá liên tục
tốt nhất thị trường

Đổi trả nhanh chóng tại
KHAN Mobile

Giao hàng miễn phí
trên toàn quốc

256GB
512GB
1TB
27.800.000
128GB
256GB
512GB
1TB
23.800.000
128GB
256GB
512GB
20.600.000
128GB
256GB
512GB
18.300.000
128GB
256GB
512GB
1TB
26.600.000
128GB
256GB
512GB
1TB
23.700.000
128GB
256GB
512GB
17.700.000
128GB
256GB
512GB
15.400.000

khanmobile 99%

128GB
256GB
512GB
1TB
21.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
16.500.000
128GB
256GB
512GB
13.000.000
64GB
256GB
512GB
9.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
19.000.000
128GB
256GB
512GB
1TB
14.500.000
128GB
256GB
512GB
11.900.000
128GB
256GB
512GB
1TB
10.500.000