Bảo hành 1 đổi 1
trong 24 tháng

Cập nhật giá liên tục
tốt nhất thị trường

Đổi trả nhanh chóng tại
KHAN Mobile

Giao hàng miễn phí
trên toàn quốc

-4%
256GB
512GB
1TB
29.200.000
-5%
128GB
256GB
512GB
1TB
25.500.000 24.400.000
-5%
128GB
256GB
512GB
21.900.000 20.900.000
-6%
128GB
256GB
512GB
19.700.000 18.600.000
-6%
128GB
256GB
512GB
1TB
25.800.000 24.800.000
-7%
128GB
256GB
512GB
1TB
23.500.000 22.000.000
-3%
128GB
256GB
512GB
18.200.000
-6%
128GB
256GB
512GB
16.500.000 15.500.000

khanmobile 99%

128GB
256GB
512GB
1TB
20.500.000
128GB
256GB
512GB
1TB
17.000.000
128GB
256GB
512GB
13.500.000
64GB
256GB
512GB
10.900.000
128GB
256GB
512GB
1TB
19.000.000
128GB
256GB
512GB
1TB
15.500.000
128GB
256GB
512GB
13.900.000
128GB
256GB
512GB
1TB
11.500.000